Woonrijp maken Verlengde De Run -fase 1- gemeente Maasdonk

Op maandag 27 mei 2013 zijn wij gestart met het project Woonrijp maken de Verlengde De Run te Geffen. Dit betreft een opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdonk. Tijdens de werkzaamheden zullen wij de straten voorzien van de definitieve bestrating. Dit zal uitgevoerd worden in een genuanceerde betonstraatsteen. Ten behoeve van de afwatering zullen molgoten en kolken aangebracht worden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Facebook