Historie Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV

1962
Tonny van de Haterd wordt door zijn school afgevaardigd naar de Nationale Stratenmaker Wedstrijd in Breda. In groep A weet hij de 1e prijs te behalen.

 

1964

Weer is Tonny, dan 21 jaar oud, present op de Nationale Stratenmaker Wedstrijd. Tonny wint opnieuw en ontvangt de ´Zilveren Kaphamer'.
>> bekijk hier het krantenartikelTonny van de Haterd in 19621964: Tonny wint opnieuw de Zilveren Kaphamer

 

1976
Tonny besluit voor zichzelf te beginnen. En, het is geen grap, op 1 april ziet Aannemingsbedrijf Aardbolbekleder T. v.d. Haterd het levenslicht. Er is meteen al werk voor 5 medewerkers. Het bedrijf groeit van meet af aan en al snel biedt het werk aan 12 werknemers. Klanten zijn onder meer de gemeente Den Bosch en gemeente Geffen. De onderneming wordt ook steeds meer benaderd om als hoofdaannemer te fungeren.

 

1981
Broer Jan van de Haterd sluit zich aan bij de Aardbolbekleder.

>> bekijk hier het krantenartikel

 

1985
Zoon David komt de gelederen versterken.

 

1990
David wordt op 16 juni landelijk kampioen op de in Rotterdam gehouden Straatmaker-aan-zee-show. Hij verslaat 11 andere kandidaten en mag zich de beste straatmaker van Nederland noemen.
>> bekjk hier het krantenartikel

 

 

1994
Jan van de Haterd jr. komt het bedrijf versterken.

 

1998-2001
Het straatwerk omvat nog steeds het grootste gedeelte van de werkzaamheden. Zo´n 70% van de totale omzet. Verder houdt de Aardbolbekleder zich bezig met riolering en grondwerk. Aansprekende projecten: Gemeente 's-Hertogenbosch, Vughterstraat, Station, Arena en de Vliert. En in Veghel is het gehele centrum door aannemingsbedrijf T. van de Haterd bestraat.

 

2004
Het personeelsbestand bestaat nu uit ongeveer 20 medewerkers. Het bedrijf beschikt over eigen voertuigen, oa. 2 loaders en 2 kranen. De werkzaamheden bestaan voor 50% uit de aanleg van straatwerk, en voor 50% uit de aanleg van grondwerk en riolering.

 

2005
In november vindt de overname van de zaak plaats. Tonny van de Haterd neemt afscheid en David van de Haterd wordt benoemd tot nieuwe directeur. Gelijk met de overdracht van de zaak wordt ook het 40-jarig bestaan van Aannemingsbedrijf T. v.d. Haterd B.V. op grootse wijze gevierd in Motel Nuland. Dochter Anneke den Otter-v.d. Haterd komt intern het bedrijf versterken. Aangezien het bedrijf sterk groeiende is, ondersteunt zij diverse taken.

2006-2007
Inmiddels is het personeelsbestand flink gegroeid en heeft van de Haterd zich ook gericht op onderhoudswerkzaamheden voor diverse opdrachtgevers. Dochter Monique van de Haterd is aangetrokken voor werkzaamheden op kantoor en ons wagenpark is inmiddels ook flink uitgebreid. Eind november wordt de nieuwe knijpervrachtwagen 8x6 van Volvo in gebruik genomen. Voor de gemeente Helmond mogen we het onderhoud verrichten tot 2010.
Met dit project is meer dan 3 miljoen euro gemoeid.

 

2008
De werkzaamheden zijn voortaan regionaal georiënteerd, grote projecten worden afgewisseld met uitdagende kleinere projecten. In de gemeente Oss hebben we dit jaar twee grote werken in uitvoering welke deels in 2009 ook in uitvoering zullen zijn, te weten Woonrijpmaken Piekenhoef fase 2 en de Herinrichting Bomenbuurt. In de gemeente Helmond is in maart het onderhoudswerk opgestart. Ook in de voor ons bekende gemeentes worden diverse werken gemaakt, o.a. in de gemeente Maasdonk het project Hoogstraat- Dorpsstraat te Nuland en in de gemeente ‘s-Hertogenbosch het project Herinrichting Gruyterpassage-Smalle Haven te ‘s-Hertogenbosch.

 

Mede door het goed verlopen van het onderhoudsbestek in de gemeente Helmond ontvangen we dikwijls meervoudige onderhandse aanbestedingen. Het personeelsbestand blijft zo goed mogelijk gehandhaafd als in 2007, enkele nieuwe onderaannemers en ZZP‘ers melden zicht en kunnen direct op de projecten in de uitvoering gezet worden.

 

2009
In januari van dit jaar is Mark Bombeeck aangesteld als werkvoorbereider. De werkzaamheden van Mark bestaan uit het voorbereiden van de projecten met o.a. het maken van planningen, inkoop van materialen en voorbereiden van V&G plan, kwaliteitsplan en straatwerkplan.

Met een goed gevulde orderportefeuille gaan we het jaar in. Tal van projecten vinden in dit jaar zijn afronding, echter ook nieuwe projecten worden opgestart. Zo worden het project WRM Empel A-B in de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Reconstructie D‘N Oeral te Mill dit jaar opgestart. Beiden zijn grote projecten met een inschrijfwaarde van circa. 1miljoen euro.

 

Een enorme tegenslag in dit jaar is het overlijden van oprichter Tonny van de Haterd, op 27 september 2009.

2010
Na een strenge winter kunnen we de werkzaamheden pas goed opstarten in februari 2010. In 2010 worden diverse nieuwe opdrachtgevers toegevoegd aan het klantenbestand. Voor de gemeente Maasdriel hebben wij het onderhoud Elementenverhardingen 2010 aangenomen. Voor de gemeente Asten verrichten wij ook het Elementenhoud 2010 en maakten wij het Fietspad Ommelseweg. Voor de gemeente Tilburg starten wij de uitvoering van het werk Bouw- en Woonrijp maken van MFA (Multifunctionele Accommodatie) en voor de gemeente Veghel hebben wij de werken herinrichting Kapelstraat-Zandvliet en het woonrijpmaken Rudebroeck fase 3 te Zijtaart in uitvoering gehad. Ook binnen onze vaste opdrachtgevers maken we tal van projecten.

Op 1 juni van dit jaar is er een jubilaris binnen ons bedrijf. Straatmaker Ron Rovers werkt 12.5 jaar binnen het bedrijf. Voor hem wordt een zeer geslaagde feestavond georganiseerd.

 

Binnen de gemeente Oss, neemt ons bedrijf samen met 3 andere bedrijven uit de regio de raamovereenkomst aan.

 

2011
Als nieuwe opdrachtgever mogen we dit jaar gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten verwelkomen. In Januari van dit jaar starten we met de uitvoering van de werkzaamheden in de wijk Het Puyven te Nuenen.

 

In februari 2011 starten we met de Reconstructie van de Oude Molenstraat voor de gemeente Oss. Deze doorgaande route vlakbij het centrum van de gemeente Oss herbergt diverse grote winkelketens. Door een goede afstemming qua bereikbaarheid en bevoorrading waren zij zeer te spreken over de uitvoering van deze werkzaamheden. Binnen de werkzaamheden heeft ook een sanering plaatsgevonden ter hoogte van Oude Molenstraat 27. Daar zat een vervuiling in de grond. Deze vervuiling is in opdracht van ons door een derden partij gesaneerd. In maart van dit jaar is het onderhoudscontract in Helmond ten einde gekomen, na jaren het onderhoud binnen deze gemeente verzorgd te hebben. Van de projecten in de gemeente Veghel vindt vroeg dit jaar de oplevering plaats, de overige projecten hebben nog enige doorlooptijd in 2011.

 

Ook binnen onze eigen gemeente (Gemeente Maasdonk) kunnen we onze kwaliteiten laten zien, in april van dit jaar starten we met de uitvoering van de reconstructie van de Heegterstraat te Geffen.

 

In mei 2011 zijn wij gestart het met herinrichten van de Donkse Dreef binnen de wijk De Donk in ‘s ÐHertogenbosch. In de voorgaande jaren hebben wij de diversen hofjes/woonerven heringericht.

 

In september 2011 zijn wij begonnen met het project Herinrichting Parade in ‘s-Hertogenbosch. In verband met de vele evenementen op deze locatie, is er met grote zorg een planning opgesteld om alles in goede banen te leiden. Voorafgaand aan de werkzaamheden op het plein de Parade, hebben wij de terrassen voor de horeca-gelegenheden voorzien van nieuwe bestrating. Daarnaast zijn er voor de horeca gelegenheden diverse evenementenvoorzieningen aangelegd, zoals stroomvoorzieningen voor extra tappunten en verwarmde parasols.

In het najaar van 2011 hebben wij voor de Congegratie Dochters Maria en Jozef onderhouds- werkzaamheden uitgevoerd op de locatie Sint Jozefoord in Nuland. Als gevolg van deze werkzaamheden hebben wij ook op diverse andere locaties werkzaamheden verricht. Ook voor de gemeente Maasdonk hebben wij de Veldstraat aangepakt.

 

Na 45 jaren trouwe dienst, is op 31 oktober Andre van de Bruggen vervroegd met pensioen gegaan. Andre heeft samen met oprichter Tonny van de Haterd een lang dienstverband gehad in de wegenbouw. Ook voor de gemeente Tilburg zijn we in november 2011 met het project Herstructurering Groeseind-Hoefstraat woonrijpmaken fase 2,3 en 4 gestart.

 

2012
In 2012 is de herinrichting van de Parade in het stadshart van de gemeente ‘s-Hertogenbosch na de carnaval reeds opnieuw opgestart. Het gehele plein is door ons herstraat met de reeds aanwezige natuursteenkeien. Hiervoor hebben wij diverse keren positief de krant gehaald. Het getoonde vakmanschap werd zeer gewaardeerd, zowel door opdrachtgever als de plaatselijke ondernemers en bewoners.

 

Reeds zijn de gevolgen van de malaise in de bouwwereld ook bij ons merkbaar. De inschrijfprijzen bij de aanbestedingen zijn gekelderd tot een extreem laag niveau, wat ook in ons bedrijf leidt tot aanpassingen binnen de structuur van het bedrijf.

 

Echter, in 2012 hebben wij wel diverse grote werken kunnen aannemen, in de gemeente Oss de Herinrichting Staatsliedenbuurt en voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch de herinrichting Museumkwartier. Deze werkzaamheden zijn opgestart in 2012 en zullen doorgaan in 2013. Ook voor tal van andere werken wisten de gemeenten ons te vinden. Zo hebben wij voor de gemeente Oss de Herinrichting kinderboerderij Elzenhoekpark en de Herinrichting Verdistraat gerealiseerd, evenals het woonrijpmaken van Papenakker fase 3 te Oijen en het woonrijpmaken van de Sluisbuurt te Macharen. Voor de gemeente Helmond verzorgen wij het Elementenonderhoud 2012.

 

Voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben wij de herinrichting van het Geerke voltooid en werkzaamheden aan de Zevensteensebrug verricht om de archeologische onderzoekingen aldaar mogelijk te maken. Voor de gemeente Maasdonk verrichten wij de werkzaamheden voor de nieuwe huisaansluitingen. Dit doen wij zowel voor Vrij Verval Riool, drukriolering en Vacuüm. Voor de huisaansluitingen welke aangesloten worden op de Vacuümriolering, worden door ons Vacuüm-units geplaatst. Voor de gemeente Veghel hebben wij de Herstructurering Oranjewijk aangenomen, deze
werkzaamheden beginnen in het voorjaar van 2013.

Facebook