Rioleringen

Stelsels variëren van gemengd, gescheiden, verbeterd gescheiden en mechanisch met tal van materialen: PVC, beton, gres, keramisch, hpe, gvk, polypropyleen e.d. De keuze van de materialen is o.a. afhankelijk van wat er door de leiding stroomt en de bodemgesteldheid in een gebied. Bij alle typen rioolwerkzaamheden staat bij ons de werkvoorbereiding voorop.

 

V.D. Haterd besteed hier veel tijd aan om tegenvallers te voorkomen, wij staan tenslotte voor kwaliteit. Dagelijks zijn wij bezig met het vervangen, repareren en nieuw aanleggen van hoofdriolering en huis- en terreinaansluitingen. Putten en hoofdrioleringen worden op vakkundige wijze door ons aangelegd en verdicht.

 

 • Betonbuizen

 • PVC

 • Infiltratiesystemen

  Afkoppeling van verharde oppervlakken
  Echte winst valt er met de dimensionering van een rioolstelsel te boeken bij het afkoppelen van verharde oppervlakken. Regenwater van daken en wegen wordt onder voorwaarden vastgehouden in de woonwijk. Dit dringt uitdroging van de bodem terug, maar wat belangrijker is: relatief schoon water komt niet onnodig bij de zuivering terecht, het past dus bij uitstek binnen duurzaam bouwen.

  Doorlatende verharding
  Regenwater van wegen kan afgekoppeld worden door het naar infiltratiesystemen te leiden of door de verharding doorlatend te maken. Dit hebben wij toegepast bij het Ministerie van Defensie. Bij dit project voor het Ministerie hebben wij een grindlaag gebruikt, een speciale funderingslaag en waterdoorlatende betonstraatstenen.

  Drainage infiltratiesystemen
  Regenwater in de bodem. Het regenwater wordt verzameld in infiltratiebakken, gemaakt van kunststof Watershell cassettes. Het water sijpelt via de onderliggende laag lava, die ingepakt is in geotextiel, in de bodem. Dit pakket zuivert bovendien het water. Dit hebben wij o.a. toegepast bij de Gemeente Oss Gemeente Helmond, Gemeente Gemert-Bakel en Gemeente Maasdonk. 

 • Drukrioleringen
  Vanaf 2005 moeten alle huishoudens in Nederland zijn aangesloten op de riolering of hun afvalwater zuiveren in een I.B.A. Gemeenten beslissen in overleg met het waterschap over de situatie in hun gebied. De basis wordt gevormd door een afvalwatersaneringsplan met daarin een inventarisatie van de locaties en een advies over aansluiten op drukriolering of plaatsing van IBA' s. Wij hebben ruime ervaring met het aanleggen van drukrioleringen en hebben dit o.a. toegepast voor de gemeente Maasdonk.

 • Gresrioleringen en lijngoten
  Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland, Gemeente Helmond en 's-Hertogenbosch. 
Facebook