Vitalisering Hintham Zuid deel Noord

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-Hertogenbosch heeft op 21 februari 2013 het werk - Vitalisering Hintham Zuid deel Noord - aan ons bedrijf gegund. Het betreft een opdracht met een aanneemsom van ca. 850.000 euro en het werk zal in hoofdzaak bestaan uit grondwerkzaamheden en het op- en aanbrengen van open en gesloten verhardingen,
kantopsluitingen en bestaande rioleringen.


Tijdens de werkzaamheden zal het gemengde rioleringsstelsel vervangen worden door een gescheiden rioolstelsel. De DWA riolering zal uitgevoerd worden in een keramische buis. De HWA riolering zal afgevoerd worden in een betonbuis. 


Om een verbinding te maken tussen de wijken is onder de rijbaan van de Jan Heijmanslaan een boring van 2x 315mm aangebracht. 
De verharding zal uitgevoerd worden in betonproducten, deze zorgen voor een duurzame en onderhoudsvrije inrichting van de openbare ruimte. 


Wij verrichten ook groenwerkzaamheden en passen verkeersmaatregelen toe.

Facebook