Bouw- en Woonrijp maken Zeeheldenbuurt in de gemeente s-Hertogenbosch

In juni 2013 zijn wij in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-Hertogenbosch gestart met het project Bouw- en Woonrijp maken Zeeheldenbuurt in s-Hertogenbosch. Uit een openbare aanbesteding zijn wij als economisch meest voordelige inschrijver verkozen. Het betreft een werk met aanneemsom van ruim een miljoen en een doorlooptijd van ca. 9 maanden. Het werk bestaat uit grond- en opruimwerkzaamheden, het opnemen van open verhardingen, kantopsluitingen en bestaande rioleringen. Tevens brengen wij een gescheiden rioolstelsel aan. De DWA leidingen zijn keramische buizen. Ook verrichten wij groen- en onderhoudswerkzaamheden en passen we verkeersmaatregelen toe. Zoals bij vele bestekken geldt ook voor dit project dat wij vanuit de gemeente s-Hertogenbosch de uitvoeringsregels van Social Return moeten toepassen. De gemeente s-Hertogenbosch heeft een vastgesteld beleid met betrekking tot het creëren van werkgelegenheid. Een van de onderdelen van dit beleid is Social Return. Werkloos-werkzoekenden en W.S.W. gerechtigden moeten kunnen meeprofiteren van de activitetien die in opdracht van de gemeente s-Hertogenbosch in de regio plaatsvinden. Ons bedrijf heeft bij aanvang van het project diverse sollicitanten ontvangen en wij hebben een werkzoekende aangenomen. Deze is momenteel werkzaam op ons project in de Zeeheldenbuurt. Ook is er door de gemeente een archeoloog aangewezen om het verloop van de graafwerkzaamheden bij te houden in verband met het mogelijk aantreffen van archeologische resten.

Facebook