Werkzaamheden Nieuwe Hescheweg te Oss

Vanuit het raambestek zijn wij in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss het project: Nieuwe Hescheweg gestart. De werkzaamheden zijn op 19 augustus 2013 in uitvoering gegaan. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zal de parallelbaan van de Nieuwe Hescheweg een meter richting de woningen opgeschoven worden. 
Door het opschuiven van de rijbaan zullen de wortels van de bomen meer ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Schade aan de rijbaan, wat veelvuldig voorkwam als gevolg van worteldruk, zullen tot het verleden behoren. De totale uitvoeringstijd bedraagt ca. 8 weken. Binnen deze 8 weken zal er in fases gewerkt worden. Iedere bewoner zal op een goede en veilige manier de woning kunnen bereiken.

Facebook