Werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt voor de helft gereed.

In februari 2012 zijn wij in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss gestart met de werkzaamheden van het project herinrichting Staatsliedenbuurt .


De gehele wijk krijgt een enorme opknapbeurt. De oude asfaltwegen worden verwijderd en worden voorzien van nieuwe bestrating. Tevens zullen de trottoirs voorzien worden van een nieuwe betontegel, de te gebruiken materialen voor rijbaan en trottoirs zijn hoogwaardige producten welke de wijk een luxueuze uitstraling geven. In de hofjes welke zich in de wijk bevinden is gekozen voor het toepassen van waterdoorlatende bestrating. De uitstraling van deze hofjes zijn gelijk aan de overige rijbanen in de wijk. Echter onder de bestrating in de hofjes wordt gebruik gemaakt van een waterdoorlatend pakket. Het regenwater zakt als het ware door de bestrating heen en infiltreert in de bodem.

 

Na eerst een speellocatie ingericht te hebben nabij de Hertogin Johanna school, is nu ook in De Meesterstraat een tweede speellocatie in de wijk herrezen, de oude speeltoestellen hebben plaats gemaakt voor nieuwe kleurrijke speeltoestellen. In verband met de veiligheid en het speelcomfort voor de kinderen is ook in deze speellocatie kunstgras met valondergrond aangebracht.

Facebook