Herstructurering Groeseind-Hoefstraat, WRM fase 2, 3 & 4


Op 14 oktober 2011 hebben wij van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg de opdracht gekregen voor Herstructurering van Groeseind-Hoefstraat in de gemeente Tilburg. Het betreft het woonrijpmaken fase 2, 3 & 4. Dit project valt uiteen in twee deelgebieden, de Pieters- en Bisschoppenbuurt en de buurt Rosmolen. Onze werkzaamheden zullen plaatsvinden in de Pieters- en Bisschoppenbuurt, midden in het hart van de wijk. De herstructurering van de wijk Groeseind-Hoefstraat is de grootste in de geschiedenis van de gemeente Tilburg. Het deelgebied waar onze werkzaamheden plaats vinden is opgedeeld in 5 fasen. Van deze 5 fasen maken wij de fase 2, 3 & 4 woonrijp. De fasering van onze werkzaamheden is vastgesteld door de opdrachtgever en komt voort uit de werkzaamheden van de bouwaannemer. Gelijktijdig met onze werkzaamheden is de bouwaannemer op een andere fase bezig de woningen te realiseren. Na het gereedkomen van deze woningen zullen wij de openbare ruimte inrichten. In de wijk is veel ruimte gereserveerd voor groen, in het hart van de wijk zal een groot park gerealiseerd worden. De straten van de wijk zullen voorzien worden van een gebakken bestrating. De trottoirs binnen de wijk zullen voorzien worden van een betonbestrating bestaande uit verschillende kleuren. In de diverse straten onderling veranderen de verhoudingen van de kleuren in de trottoirs. Zo is vanuit het bestek gezien 20% van het trottoir in de straat gelegen aan het park beige, en het trottoir in de straat gelegen in de wijk 10% beige. In fase 3 van het woonrijpmaken dient nog een deel riolering aangebracht te worden. Deze werkzaamheden staan in de planning om uitgevoerd te worden in het najaar van 2012. Omdat onze werkzaamheden sterk afhangen van de bouw van de woningen, dienen wij binnen dit project rekening te houden met tussenpozen tussen de verschillende fasen in. Zo kan het voorkomen dat onze werkzaamheden een aantal weken stil liggen en dan weer opnieuw opgestart kunnen worden, Uitvoeringsduur van dit project is oktober 2011-medio 2013, wilt u meer informatie over de wijk, kijk dan op www.groeseind.nl 

Klik op deze link voor meer foto's 

 

 

 

Facebook