Herinrichting Parade s-Hertogenbosch

Al enige jaren is de Parade een van de gespreksonderwerpen binnen de gemeente s-Hertogenbosch. Door de jaren heen zijn diverse ontwerpen verschenen voor het herinrichten van dit belangrijke plein voor de stad s-Hertogenbosch. Uiteindelijk valt het besluit in april 2010, in het coalitie akkoord is afgesproken dat de herinrichting van de Parade op basis van het hergebruik van de bestaande materialen en met het behoud van de kastjanjebomen wordt uitgevoerd. Zo worden de natuurstenen keitjes opnieuw gebruikt. Op 30 juni 2011 wordt door de gemeente s-Hertogenbosch het werk Parade, herinrichting aanbesteed. Uit deze openbare aanbesteding komen wij als laagste inschrijver uit de bus. Op 1 september 2011 ontvangen wij de gunning voor het uitvoeren van het project. Zoals beschreven in het coalitie akkoord van april 2010 dient de herinrichting van de Parade grotendeels met de bestaande materialen uitgevoerd te worden. De omringde straat rondom het plein wordt uitgevoerd in een nieuw gebakken bestrating, de terrassen van de horeca voorzieningen worden gerealiseerd in een betonverharding. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt in overleg met de gemeente de planning bepaald en vastgesteld. Op 26 september 2011 zullen we de werkzaamheden aanvangen voor de horecagelegenheden. Hiervoor is gekozen zodat de werkzaamheden grotendeels buiten het terrasseizoen uitgevoerd kunnen worden en daarmee de overlast voor de horeca zo minimaal is. Op 26 september 2011 zijn we gestart met de werkzaamheden aan de rijbaan voor de horeca gelegenheden, binnen 3 weken is de oude rijbaan omgevoerd naar een statige rijweg bestaande uitgebakken bestrating. Na het gereedkomen van de werkzaamheden op de rijbaan zijn de werkzaamheden op de terrasdelen opgestart. Een aantal dagen is hier tot laat in de avond aan door gewerkt om de overlast voor de horeca tot een minimum te beperken. Nadat de werkzaamheden op het plein gereed zijn zullen de werkzaamheden vervolgd worden aan de zuidzijde van het plein en als laatste fase zal de inrichting voor het Theater aan de Parade heringericht worden.

Facebook