Herinrichting Donkse Dreef-Ploossche Hof

In mei 2011 zijn wij in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-Hertogenbosch gestart met de herinrichting van de Donkse Dreef binnen de wijk De Donk in s-Hertogenbosch. Binnen deze werkzaamheden zal de Donkse Dreef, de toegangsweg tot de verschillende woonstraten in de wijk De Donk, heringericht gaan worden. Tevens valt binnen dit project de herinrichting van de Ploossche Hof, een woonstraat en tevens een ontsluitingsweg van De Donk. De rijbaan van de Donkse Dreef zal teruggebracht worden van een breedte van 8 meter naar 6 meter. Aan beide zijden van deze rijbaan zal een fietssuggestiestrook aangebracht worden van 1 meter breed. Door het gebruik van verschillende materialen, herbruik van BSS Keiformaat voor de rijbaan en nieuwe BSS dikformaat voor de fietssuggestiestroken is dit goed zichtbaar in de weg. De toegang vanaf de Donkse Dreef tot de verschillende woonstraten - 1e t/m 9e Donk - zijn opgewaardeerd met een plateau, dit verhoogd namelijk het attentie niveau bij de weggebruiker. Al de kruisingen zijn dus als gelijkwaardige kruising uitgevoerd. Op tal van plaatsen in de wijk zijn langs de Donkse Dreef parkeerplaatsen aangebracht. In december 2011 zijn de werkzaamheden opgestart in de Ploossche Hof en deze weg krijgt dezelfde inrichting als de Donkse Dreef, echter op het eerste deel van de Ploossche Hof wordt ook de groenvoorziening vernieuwd. Tevens krijgt dit deel haakse parkeervakken. De verwachting is dat dit project in het voorjaar van 2012 opgeleverd gaat worden. 

Facebook