Groenvoorziening en opknappen voetbalveld Wendakker Oss.

Groenvoorziening en opknappen voetbalveld Wendakker Oss.

Onlangs hebben wij op de Wendakker in Oss diverse werkzaamheden verricht, o.a. het aanleggen van plantvakken met mooie bloeiende bodembedekkers en solitaire struiken. Ook hebben wij een heel stuk asfalt vervangen door halfverharding omdat het asfalt omhoog werd gedrukt door boomwortels. Tevens hebben onze groenvoorziening mannen het voetbalveld helemaal opgeknapt, alle kuilen en gaten zijn geegaliseerd en het hele terrein is weer opnieuw ingezaaid zodat alle kinderen hier weer lekker kunnen spelen!

 

Kijk voor een reportage op onze referentiepagina of klik op deze link Groen voorziening en opknappen voetbalveld Wendakker Oss

 


Facebook