Zilveresdoorn geplaatst in de Ridderhof binnen de gemeente Oss.

In de Ridderhof binnen de gemeente Oss hebben wij ter vervanging van een omgewaaide boom een "zilveresdoorn" geplaatst. Deze zilveresdoorn vormt een zeer brede kroon en is een uitstekende parkboom.

Facebook