Werkzaamheden Prof. Oppenheimstraat in Veghel gereed.

Reeds is door ons het werk Rioolrenovatie Professor Oppenheimstraat in Veghel uitgevoerd en opgeleverd. In opdracht van de gemeente Veghel heeft ons bedrijf de riolering vervangen en uitgebreid in de Professor Oppenheimstraat. De oude riolering is deels verwijderd en waar deze onder de kabel en leidingen tracé ligt is deze blijven liggen en volgeschuimd. Voor de nieuwe riolering is gebruik gemaakt van een gescheiden stelsel. Voor het regenwater is gekozen voor een infiltratie buis, als nood is hierbij een overstortvoorziening aangebracht in een nabij gelegen sloot.


Waar voorheen de riolering aangesloten was op het systeem van Veghel Noord is in de nieuwe situatie de riolering aangesloten op het systeem van Veghel Zuid. Voor de riolering van de woningen is gebruik gemaakt van een PVC riolering.


Voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de riolering zijn de oude asfalt lagen verwijderd, na gereed komen van de rioleringswerkzaamheden is gekozen een menggranulaatfundering toe te passen voor de nieuwe asfaltconstructie. Op donderdag 15 mei 2014 is de asfalt deklaag aangebracht en is de weg weer opengesteld.

Facebook