Werkzaamheden Hof van Esteren (Escharen)

Binnen de gemeentegrenzen van Grave in het kerkdorp Escharen realiseren wij de de openbare inrichting van de uitbreidingslocatie Hof van Esteren. 


In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling BV voeren wij de werkzaamheden uit ten aanzien van het bouw- en woonrijp maken. 
Op maandag 23 januari 2017 zijn wij gestart met het Bouwrijp maken van Hof van Esteren. Tijdens deze werkzaamheden leggen wij de riolering voor de woningen aan. 


Het regenwater van de daken van de woningen zal bovengronds afgevoerd worden naar een nieuw te realiseren wadi. De afwatering van de nieuwbouwwoningen aan de Graafschedijk zal afgekoppeld en geloosd worden op deze wadi. Na het gereedkomen van de woningen zullen wij de bestrating van de openbare ruimte aanleggen

Facebook