Reconstructie Het Puyven in de gemeente Nuenen

Vanuit de gemeente Nuenen hebben wij de opdracht gekregen de woonwijk Het Puyven te reconstrueren. De bestaande riolering wordt opgebroken en vernieuwd in een gescheiden stelsel.


Het hemelwater wordt opgevangen in een IT buis en zal infiltreren in de bodem. De bestaande bestrating zal opgebroken worden, deels herbruikt gaan worden en in de rijbaan worden nieuwe bestratingen aangebracht. Dit gebeurt in twee kleuren om een duidelijk onderscheid te maken in de hoofdrijbaan en de aangelegen "hofjes".

Facebook