Park Dillenburg te Drunen

In opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling zijn wij begin juni begonnen met werkzaamheden aan Park Dillenburg te Drunen. Park Dillenburg wordt de nieuwbouwwijk van Drunen. In het gebied tussen Sportpark de Schroef en het centrum van Drunen worden circa 130 woningen gebouwd waarvan wij het Bouw- en Woonrijp maken van deze nieuwbouwwijk realiseren. Er wordt een tijdelijke asfaltweg aangebracht voor het bouwverkeer. Na gereedkomen van de bouw van de woningen zal de bestrating uitgevoerd worden in betonstraatstenen, keiformaten en dikformaten.

 

De parkeerplaatsen worden bestraat met grasbetontegels. Er worden plantsoenen aangebracht en 55 bomen geplant. In dit park zal een gescheiden rioolstelsel aangebracht worden. Het inrichtingsplan is gebaseerd op een parkachtige opzet die aansluit op de omgeving en de centrale parkzone in Dillenburg. Met een hoogwaardige materialisering, minimale verharding en een grote diversiteit aan plant- en boomsoorten, wordt ook in de woonstraten een groen en parkachtig beeld gecreeerd.

Facebook