Herinrichting Centrumplan Berghem fase 3.

Momenteel zijn wij bezig met de herinrichting van de Molenweg en Pastoor van Teteringstraat in Berghem.

Onder de nieuw aan te brengen verharding wordt een waterbergende fundering aangebracht.

Het parkeerterrein achter Berchplaets is bijna gereed.

Facebook