Bouw- en woonrijp maken Dorsveld te Veghel

In de gemeente Veghel verrijst tussen de NCB-laan, de Pater van de Elsenlaan en Dorshout momenteel een nieuwe woonwijk met de naam DORSVELD. Projectontwikkelaar Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen heeft aan ons de opdracht gegund voor het Bouwrijp en Woonrijp maken van de openbare ruimte in het plangebied. Het gehele werk is opgedeeld in 2 fasen. Fase 1 is direct na de bouwvakvakantie in 2014 in uitvoering gegaan er reeds gereed. Momenteel is fase 2 in uitvoering. Inmiddels zijn de contouren zichtbaar geworden van de toekomstige rijbaan, parkeerplaatsen en wadi. Na het gereedkomen van het grondwerk is gestart met het aanbrengen van de riolering en de huis- en kolkaansluitingen. Binnen het plangebied wordt een gescheiden systeem aangebracht. Het regenwater van de woningen en verhardingen zal apart in een buis opgevangen en opgeslagen worden. Bij hevige regenval zal de riolering overstorten in de wadi. Voor de bestrating is gekozen voor gebakken materiaal. In de voetpaden dikformaten en in de rijbaan keiformaten.

Facebook