Werkzaamheden Sibeliuspark Oss.

Werkzaamheden Sibeliuspark Oss.

Voor Park & People, een samenwerkingsverband tussen Heijmans vastgoed B.V. en Hendriks Bouw en Ontwikkeling, verzorgen wij het woonrijp maken van de scherven 3a en 3b in het Sibeliuspark te Oss. Deze parkachtige woonomgeving wordt gerealiseerd nabij het centrum van de gemeente Oss.
Na in het 1e half jaar van 2021 de eerste twee scherven woonrijp gemaakt te hebben, zijn we in december gestart met het woonrijp maken van de twee volgende scherven.
Gelijktijdig met dit woonrijp maken verzorgen wij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte rondom ROC de Leijgraaf.
Wij leggen hier een geheel nieuwe parkeerplaats aan welke aangesloten zal worden met een nieuwe verbindingsweg op de Euterpelaan. Ook verzorgen wij de groenvoorziening, inclusief 1 jarig onderhoud.
Alle parkeervoorzieningen binnen het plangebied worden uitgevoerd in waterpasserende stenen, waardoor het regenwater direct infiltreert in de bodem. De overige verhardingen zijn bovengronds afgekoppeld en worden verzameld in aangelegde wadi’s rondom de scherven.

Kijk op onze referentiepagina's voor meer foto's of klik op deze linkWerkzaamheden Sibeliuspark Oss.


Facebook