Leuk filmpje werkzaamheden Klimaatrobuust Hoevenbraak Schijndel

TV Schijndel - Om wateroverlast op straat en in panden te beperken, pakt de gemeente Meierijstad het rioolstelsel in de wijk Hoevenbraak aan. Het vuilwaterriool wordt vervangen door een gescheiden regenwaterriool. Daarbij wordt vuilwater en schoon regenwater zoveel mogelijk gescheiden van elkaar opgevangen en afgevoerd. Dit heet afkoppelen.


Om het oude riool te vervangen, worden straten in de wijk opengebroken. Dit biedt ook direct de kans om de openbare ruimte klimaatrobuust in te richten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van bewoners en betrokkenen. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen, beelden daarvan zijn te zien in de video. 


Met een gescheiden regenwaterriool wordt het regenwater verzameld, vastgehouden en waar mogelijk in de nabije omgeving geïnfiltreerd. Deels kan het regenwater naar de bestaande leiding in de Hertog Jan II Laan. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid of we regenwater uit de wijk kunnen opvangen in de groenzone in de Kastanjestraat. In overleg met de bewoners gaan we dit vormgegeven.

 

Afkoppelen van particulier eigendom
De gemeente Meierijstad wil met de aanpassing aan het riool een toekomstbestendig rioolstelsel realiseren in de wijk Hoevenbraak. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het afkoppelen van particulier eigendom. Bij de herinrichting van de straten is het van belang om een gezonde, veilige en prettige leefomgeving te creëren die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en ideeën van de bewoners en past binnen het beschikbare budget.

 

 U kunt het filmpje hier bekijken op de website van TV Schijndel

Facebook