Herinrichting openbare ruimte van de klimaatrobuuste woonwijk Kienehoef te St Oedenrode.

Herinrichting openbare ruimte van de klimaatrobuuste woonwijk Kienehoef te St Oedenrode.

In de wijk Kienehoef gaat de komende tijd veel veranderen. De gemeente Meierijstad wil de wijk weerbaar maken tegen langere periodes van droogte en tegen intensievere regenbuien.

 

Klik voor meerdere foto's op deze link.


Er is gekozen voor een robuust systeem van hemelwaterriolen, wadi's en grote lijngoten. De wijk wordt vergroend en de bestaande verhardingen worden vervangen door nieuwe betonnen en gebakken materialen. Wij zijn begonnen met werkzaamheden om de hemelwaterafvoer af te koppelen van de riolering. Hierdoor wordt de riolering minder belast en is er in de hele wijk minder kans op wateroverlast. In de wijk komen verschillende voorzieningen om het water op te slaan, te infiltreren en vertraagd af te voeren. Vanwege deze maatregelen moeten de straten van erfgrens tot erfgrens worden opgebroken.

 

Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De plannen hiervoor zijn per straat, door de bewoners van de straat gemaakt. Na de uitvoering is de wijk beter bestand tegen perioden van extreme regenval maar ook extreme droogte. Het werkgebied omvat een groot aantal straten. Daarom worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

 

Er wordt op meerdere plaatsen tegelijk gewerkt. De planning is dat onze laatste werkzaamheden voor de jaarwisseling 2021/2022 zijn afgerond.

 

Kijk op onze refentiepagina voor foto's

Facebook