Gemeente Oss 11 ton zware put geplaatst in de Johan van Bijnenstraat

Vandaag, in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss een 11 ton zware put geplaatst in de Johan van Bijnenstraat in Oss

 

In opdracht van de gemeente Oss hebben wij het project Herinrichting Johan van Bijnenstraat en Walraven van Hallstraat gerealiseerd. Tijdens deze werkzaamheden is de complete bestaande situatie inclusief riolering opgebroken en voorzien van nieuwe materialen. Voor de riolering is gekozen voor een gescheiden stelsel waarbij het regenwater middels een lekke betonbuis infiltreert in de bodem. Op de punten waar de rioleringen elkaar kruisen zijn putten met een afmeting van 250x250 cm geplaatst. Hier is voor gekozen zodat er geen verzakkingen tussen de putten op de kruisingen kunnen optreden. Het vuilwater van de woningen wordt opgevangen in een duurzame PP rioleringsbuis en wordt afgevoerd naar de zuivering. Voor de inrichting van de openbare ruimte is gekozen voor nieuwe materialen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de materialen voor het trottoir, parkeren en rijbaan. Als opsluitingen is vanwege het goede parkeergelegenheid gebruik gemaakt van een betonnen trottoirband. In het park van de Johan van Bijnenstraat is nieuwe aanplant aangebracht en nieuwe speeltoestellen.

Facebook