Aannemingsbedrijf
T. v.d. Haterd BV


T 073 532 6100
F 073 532 6101
E info@vdhaterd.nl
LAATSTE NIEUWS
26 juni 2017

Aanleg zebrapad Raadhuislaan in Oss.

13 juni 2017

Herinrichting Titus Brandsmalaan - Industrielaan in de gemeente Oss.

02 juni 2017

Bouw- en Woonrijp maken nieuwbouwproject de Kwekerij in Oss

02 juni 2017

Heropening Heesterseweg succesvol!

10 maart 2017

Volop werkzaamheden aan de Heesterseweg te Geffen.

ISO-2012 gecertificeerd

VCA-2008 gecertificeerd

Aannemingsbedrijfs T. vd Haterd Geffen

Riolering

Stelsels variëren van gemengd, gescheiden, verbeterd gescheiden en mechanisch met tal van materialen: PVC, beton, gres, keramisch, hpe, gvk, polypropyleen e.d. De keuze van de materialen is o.a. afhankelijk van wat er door de leiding stroomt en de bodemgesteldheid in een gebied. Bij alle typen rioolwerkzaamheden staat bij ons de werkvoorbereiding voorop.

V.D. Haterd besteed hier veel tijd aan om tegenvallers te voorkomen, wij staan tenslotte voor kwaliteit. Dagelijks zijn wij bezig met het vervangen, repareren en nieuw aanleggen van hoofdriolering en huis- en terreinaansluitingen. Putten en hoofdrioleringen worden op vakkundige wijze door ons aangelegd en verdicht.

Betonbuizen

Enkele voorbeelden van betonbuizen ziet u hieronder:
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Betonbuizen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Betonbuizen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Betonbuizen


PVC

Enkele voorbeelden van PVC ziet u hieronder:
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioleringen PVC
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioleringen PVC
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioleringen PVC
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioleringen PVC
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioleringen PVC
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioleringen PVC


Infiltratiesystemen

Afkoppeling van verharde oppervlakken
Echte winst valt er met de dimensionering van een rioolstelsel te boeken bij het afkoppelen van verharde oppervlakken. Regenwater van daken en wegen wordt onder voorwaarden vastgehouden in de woonwijk. Dit dringt uitdroging van de bodem terug, maar wat belangrijker is: relatief schoon water komt niet onnodig bij de zuivering terecht, het past dus bij uitstek binnen duurzaam bouwen.

Doorlatende verharding
Regenwater van wegen kan afgekoppeld worden door het naar infiltratiesystemen te leiden of door de verharding doorlatend te maken. Dit hebben wij toegepast bij het Ministerie van Defensie. Bij dit project voor het Ministerie hebben wij een grindlaag gebruikt, een speciale funderingslaag en waterdoorlatende betonstraatstenen.

Drainage infiltratiesystemen
Regenwater in de bodem. Het regenwater wordt verzameld in infiltratiebakken, gemaakt van kunststof Watershell cassettes. Het water sijpelt via de onderliggende laag lava, die ingepakt is in geotextiel, in de bodem. Dit pakket zuivert bovendien het water. Dit hebben wij o.a. toegepast bij de Gemeente Oss Gemeente Helmond, Gemeente Gemert-Bakel en Gemeente Maasdonk. Bekijk hieronder de bijbehorende foto's:

Gemeente Helmond:
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
To Hölscherplein, waterblock cassettes
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
To Hölscherplein, waterblock cassettes
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
To Hölscherplein, waterblock cassettes
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
To Hölscherplein, waterblock cassettes
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
To Hölscherplein, waterblock cassettes
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
To Hölscherplein, waterblock cassettes

Gemeente Gemert-Bakel:
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioolput stellen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioolput stellen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Rioolput stellen

Gemeente Maasdonk:
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Waterkratten stellen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Waterkratten stellen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Waterkratten stellen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Waterkratten stellen
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Waterkratten stellen

Opvangtanks (Gemeente Maasdonk):
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Opvangtanks voor hergebruik regenwater
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Opvangtanks voor hergebruik regenwater
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Opvangtanks voor hergebruik regenwater


Drukrioleringen

Vanaf 2005 moeten alle huishoudens in Nederland zijn aangesloten op de riolering of hun afvalwater zuiveren in een I.B.A. Gemeenten beslissen in overleg met het waterschap over de situatie in hun gebied. De basis wordt gevormd door een afvalwatersaneringsplan met daarin een inventarisatie van de locaties en een advies over aansluiten op drukriolering of plaatsing van IBA' s. Wij hebben ruime ervaring met het aanleggen van drukrioleringen en hebben dit o.a. toegepast voor de gemeente Maasdonk.

Gresrioleringen en lijngoten

Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland, Gemeente Helmond en 's-Hertogenbosch. Bekijk hieronder de bijbehorende foto's:
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen en lijngoten Heiduinen Nuland
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen leggen Gemeente Helmond
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen leggen Gemeente Helmond
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen leggen Gemeente 's-Hertogenbosch
TVDHATERD.NL - VERGROTING Rioleringen
Gresrioleringen leggen Gemeente 's-Hertogenbosch